Open/Close Menu İşe Giriş Muayenesi | Sağlık Raporu | Mobil Sağlık Hizmetleri | Sağlık Tarama Hizmetleri | Gezici İSG Aracı Hizmetleri | Gezici ODİO Aracı Hizmetleri I İşe Giriş Sağlık Raporu I Tetkik Hizmetleri I Laboratuvar Hizmetleri I AC, ODİO, SFT, HEMOGRAM, PORTÖR, İDRAR, HBSAG, KAN GRUBU TESTİ

İşe Giriş Raporunda İstenilen Sağlık Tetkikleri Nelerdir ? Çalışılacak olan iş yerinin sektörüne göre ,İş Yeri Hekiminin belirlediği çerçevece sağlık tetkikleri olarak , biyolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve radyolojik ölçümler yapılmasını isteyebilmektedir. Bu test ve ölçümler çalışanın uygun pozisyodna uygun işçi çalıştırılması , çalışanda işe bağlı hastalıkların gelişme durumunun analizi gibi durumlar için İş Sağlığı ve…

İletişim :        444 6 596