Open/Close Menu İşe Giriş Muayenesi | Sağlık Raporu | Mobil Sağlık Hizmetleri | Sağlık Tarama Hizmetleri | Gezici İSG Aracı Hizmetleri | Gezici ODİO Aracı Hizmetleri I İşe Giriş Sağlık Raporu I Tetkik Hizmetleri I Laboratuvar Hizmetleri I AC, ODİO, SFT, HEMOGRAM, PORTÖR, İDRAR, HBSAG, KAN GRUBU TESTİ

Saglik-tetkikleri

İşe Giriş Raporunda İstenilen Sağlık Tetkikleri Nelerdir ?

Çalışılacak olan iş yerinin sektörüne göre ,İş Yeri Hekiminin belirlediği çerçevece sağlık tetkikleri olarak , biyolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve radyolojik ölçümler yapılmasını isteyebilmektedir.

Bu test ve ölçümler çalışanın uygun pozisyodna uygun işçi çalıştırılması , çalışanda işe bağlı hastalıkların gelişme durumunun analizi gibi durumlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatınca  da zorunludur.

Genel Olarak : Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Görme Testi, Kan Sayımı , İdrar Tahlili , Solunum Fonksiyon Testi ve Portör muayeneleri istenmektedir.

Sağlık Tetkikleri ;

AKCİĞER GRAFİSİ :

PA Akciğer Grafisi  ( filmi ), göğüs duvarı ile ilgili birçok koşulu teşhis etmek için kullanılır; kemikleri ve akciğerler, kalp ve büyük damarlar da dahil olmak üzere göğüs boşluğunda bulunan yapıları da içerir. Pnömoni ve konjestif kalp yetmezliği göğüs grafisi ile konur. Göğüs radyografileri, işçilerin tozuna maruz kaldıkları madencilik gibi endüstrilerdeki işle ilgili akciğer hastalıklarını taramak için de kullanılır.

İş güvenliği kapsamında işçilerin 6 ayda bir kontrolden geçmeleri esnasında Akciğer grafisi de istenmektedir.

İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ):

Saf ses Odyometrisi :
Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT) :

Solunum fonksiyon testleri laboratuarında; Akciğerlere giren ve çıkan hava volümü(hacmini) istirahatte, zorlu nefes alıp verme esnasında ve egzersizde ölçülür ve testi yapılan kişiden elde edilen değerler ile aynı yaşta, cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırılır.

KAN TESTLERİ:

Hemotolojik Tahliller Biyokimya Tahlilleri Hepatit Tahlilleri
 • Hemogram (kan sayımı)
 • Periferik yayma
 • Sedimantasyon
Kan şekeri (açlık, tokluk) , Üre,
Kreatinin, Kolesterol,
Trigliserit , HDL, LDL, AST (SGOT),
ALT (SGPT),Fosfor,
Kalsiyum , Total protein , Albumin ,
Ürik asit ,Total Bilirubin ,
Direk Bilirubin , Amilaz , CK , CK-MB ,
Sodyum , Potasyum , Klorür , Demir ,
Demir bağlama kapasitesi ,
ASO , CRP , RF
 • HbsAg
 • Anti-Hbs
 • Anti-HAV IgM
 • HbeAg
 • Anti-HBe
 • Anti-HIV
 • Anti-HCV

İDRAR TAHLİLLERİ

Tam idrar tahliliizlem ve tanı için kullanılır. Yapılan İdrar incelemesinde idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları ve ya diyabet gibi hastalıkları tespit etmek ve değerlendirmek için uygulanan yaygın bir laboratuvar testidir.Dışkıda gizli kanİdrarda Hippürik Asitİdrarda Fenolİdrarda Kurşun

PORTÖR :Gıda sektörü çalışanları ile kreş ve yuvalarda görevli olanlarda portör testlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur.

   • Gaita mikroskopisi ve gaitada parazit ve parazit yumurtası incelenmesi
   • Gaitada kültürü ve antibiyogramı
   • Boğaz  kültürü

AŞILAR :

  • TETANOZ
  • HEPATİT

İletişim :        444 6 596