Mobil Sağlık Tarama “Çalışanların İşe Giriş Sağlık Raporu”, bilindiği üzere 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmış…

  İşe Giriş öncesi sağlık raporu alınması zorunluluğu  6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun…

İşe Giriş Raporunda İstenilen Sağlık Tetkikleri Nelerdir ? Çalışılacak olan iş yerinin sektörüne göre ,İş…

  İşitme: İnsan kulağı fizyolojik olarak 20-20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilirken, konuşma sesi aralığı da…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanunda koruyucu sağlık hizmetleri ilgili maddelerinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. İş…

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi – 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge. Gezici İSG…

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması,…

İşyeri Hekimlerinin Dikkatine (E-reçete) E Reçete, Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en…