Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi – 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge. Gezici İSG…

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması,…

İşyeri Hekimlerinin Dikkatine (E-reçete) E Reçete, Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en…