EKG ( Elektro Kalp Grafisi ) 12 kanallı EKG cihazı elektrotları ile
gerçekleştirilir. Sonuçları Kardiyoloji Uzmanımız ve/veya Kurum Sorumlu
Hekimimiz tarafından değerlendirilip raporlandırılır.